Как ездить на нерастаможенном авто

Как ездить на нерастаможенном авто

Украинское предприятие заключает договор о совместной деятельности с иностранным инвестором. На основании этого он вносит имущество в уставной фонд предприятия.
3 года инвестицию нельзя продавать (иначе придется платить пошлину).

ЗУ Про режим іноземного інвестування
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93%2F96-%E2%F0

Льготы для инвестируемого имущества:

1. Инвестиции не облагаются налогом на прибыль, поскольку они не являются валовым доходом – Пункт 4.2.5 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=334%2F94-%E2%F0

2. Инвестиции в уставной фонд не облагаются ввозной пошлиной — ст. 18 ЗУ «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93%2F96-%E2%F0

3. Продукция предприятия с иностранными инвестициями не подлежит лицензированию и квотированию – ст. 19 ЗУ «Про режим іноземного інвестування»

Сейчас единственной существенной льготой, которая осталась для иностранных инвесторов, является освобождение имущественного взноса иностранного инвестора в уставный фонд предприятия с иностранными инвестициями от уплаты пошлины и НДС. При этом освобождение от уплаты ввозного НДС действует исключительно в отношении товаров, которые не облагаются акцизным сбором. В случае внесения в уставный фонд легкового автомобиля, его ввоз сопровождается обязательной уплатой НДС и акциза в соответствующем размере.

Уплата налогов за ввезенную инвестицию:

1. Акциз – ст.. 2 и 5 Декрету «Про акцизний збір» http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=18-92 …
Ставки акцизного сбора на легковой автомобиль – «Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них»
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=216%2F96-%E2%F0

2. НДС – 20% от суммы таможенной стоимости+акциз

Вместо уплаты ввозной пошлины предприятие выписывает вексель:

1. Порядок выдачи векселя предприятием
Порядок видачі, обліку й погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність і сплату ввізного мита у випадку відчуження цього майна
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=937-96-%EF

2. Порядок погашения векселя в налоговой (в течение 30 дней с момента ввоза)
Порядок підтвердження органами державної податкової служби інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій
http://www.uazakon.com/document/fpart44/idx44399.htm

3. Штраф за непогашение векселя в течение 30 дней
пп. 17.1.9 ЗУ «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=4&nreg=2181-14

Регистрация инвестиции в КМДА (в течение 3 дней после ввоза)
Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=928-96-%EF

СТАТЬЯ о том, как все это происходит поэтапно:
Особливості збільшення статутного фонду за рахунок іноземних інвестицій
http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=139

Порядок реєстрації іноземної інвестиції:
Оформлення довіреності підприємством, яке виступає інвестором на ім’я фізичних осіб, які здійснюватимуть реєстрацію інвестицій в Україні.
Ввезення на територію майна, яке буде внесене до статутного фонду
Складання векселя в іноземній валюті, визнаній Національним банком конвертованою, на суму ввізного мита з відстроченням платежу не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації. Вексель складається у приміщенні банку в якому відкрито поточний рахунок векселедавця, а також виготовлення двох копій векселя, одна – для векселедавця, друга — для ДПІ, оригінал векселя подається в митний орган.
Оформлення вантажної митної декларації із зазначенням того, що майно ввозиться з метою внесення до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями
Подання в день митного оформлення майна векселедавцем векселя та його копії векселедержателю для обліку.
Реєстрація векселя в ДПІ
Внесення майна на баланс об’єкта інвестиції
Погашення векселя
Внесення змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного фонду та реєстрація цих змін.
Підготовка документів для подання до ДПІ та облдержадміністрацію,
Подання документів до ДПІ:
— інформаційне повідомлення у трьох примірниках
— копія статуту об’єкта інвестиції (не обов’язково нотаріальна)
— копія довіреності, посвідчена нотаріально
Отримання інформаційного повідомлення з відміткою ДПІ про підтвердження інвестиції.
Подання документів до облдержадміністрації:
— інформаційне повідомлення у трьох примірниках
— копія статуту посвідчена нотаріально
— копія свідоцтва, посвідчена печаткою та підписом керівника
— копія довідки статистики, посвідчена печаткою та підписом керівника;
— копії банківських документів системи SWIFT
— довідка з банку про перерахування коштів для формування статутного фонду об’єкта інвестиції
— оригінали платіжних доручень про сплату за реєстрацію іноземних інвестицій
— копія довіреності, посвідчена нотаріально.
Отримання інформаційного повідомлення у двох примірниках, один з яких передбачений для ДПІ.

 

Можно через ПМЖ затянуть по одной единице каждого вида техники: один мотоцикл, один грузовик, одну легковушку, одну лодку, один трактор и т.д… Абсолютно БЕЗ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
Но! Все это перед ввозом на Украину должно было находиться в собственности мигрирующего гражданина в стране, из которой он приехал, не менее ГОДА. При регистрации в МРЭО будет пометка «відчуження та передоручення заборонено один рік». Еще в МРЭО потребуют справку с места работы, заверенную в посольстве той страны, откуда человек приехал, с указанием подтверждения доходов, которые позволили ему купить всю эту технику.

vipua625